! Сьогодні

     
НАМН України
(02.10.1938 - 07.05.2018 рр.), академік Національної академії медичних наук України,  обраний 22.03.1993 р. за фахом хірургія, академік HAH України  (1991 р.), Російської академії медичних наук (РАМН) (2001 р.),   Академії медичних наук Республіки Білорусь (1998 р.), Польської Академії медицини (1997 р.), член Бразильської Академії  наук (1997 р.),  доктор медичних наук (1978 р.), професор (1980 р.),  Заслужений діяч науки України (1983 р.), Герой України (2000 р.), лауреат Державних премій України (1983р., 2001 р.);  Президент Національної академії медичних наук України ( 1993 р.- 2011 р.), директор Інституту урології  АМН України  НАМН України (з 1987 р.) , завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця ( з 1979 р.).

Видатний український учений хірург-уролог, один із лідерів урологів світу. Його наукові розробки становлять вагомий внесок у фундаментальну та прикладну медицину. Дослідження зосереджені на розробці функціональних методів діагностики та хірургічного лікування основних урологічних захворювань, зокрема пухлин передміхурової залози. Ним розроблено оригінальну методику операції при аденомі передміхурової залози і запропоновано спеціальний хірургічний інструментарій. Ним вперше в країні широко впроваджено радикальну операцію з приводу раку передміхурової залози. Вперше розробив класифікацію передпухлинних станів,  раку передміхурової залози і сечового міхура та алгоритм діагностики аденоми, передраку і раку передміхурової залози з впровадженням імуногістохімічного моніторингу. Велике значення мають дослідження з визначення клітинних і молекулярних механізмів розвитку  раку сечового міхура і впливу на цей процес радіаційного забруднення середовища після аварії на ЧАЕС. Описана нова нозологічна  одиниця  "Радіаційна склеротична проліферативна атипова нефропатія" (РСПАН). Є засновником першої в Україні лабораторії термодіагностики та першого відділення екстракорпорального дроблення каменів нирок, піонер ендоурології.

Автор  близько 600 наукових праць, в т.ч. 55 монографій, підручників та посібників, а також  19 винаходів. Створив урологічну наукову школу в Україні. Підготував 13 докторів  та 34 кандидатів наук. Є одним із фундаторів  Академії медичних наук України, був призначений президентом-організатором Академії, провів велику роботу по її створенню і обраний її першим президентом.

Президент Української  асоціації урологів, член Європейської,  Американської та Міжнародної асоціацій урологів,  Європейського  товариства дитячих урологів, член Нью-Йоркської Академії наук , Почесний член Експертної ради Міжнародного біографічного центру  ( Кембрідж, Великобританія), почесний член Експертної Ради Американського біографічного інституту; головний редактор  науково-практичного журналу "Урологія", наукового журналу "Журнал Академії медичних наук України", член редколегій ряду наукових журналів України та зарубіжних країн. Міжнародним біографічним центром (Кембрідж, Великобританія) та Американським біографічним інститутом (США) визнаний "Людиною року" (1997 р.), Американським біографічним інститутом (США) визнаний одним із найбільш видатних учених світу (2005 р.). В аудиторії штаб-квартири Американської  асоціації урологів виділена персональна іменна лава для О.Ф. Возіанова.

Нагороджений золотою зіркою " Герой України" з врученням ордена „Держави”, орденом "Ярослава Мудрого" V ступеню, Відзнакою Президента України - орденом  "За заслуги" 111 ступеню. Відзначений іноземними нагородами: орденом Гіппократа,  медаллю Папи Римського Іоанна Павла 11 ,  орденом  Італійської республіки "За заслуги", "Американським  Орденом Відзнаки", „Орденом Петра Великого” 1 ст. (Росія), американською „Золотою медаллю” за внесок в Світову та Українську медицину, Російським „Орденом М.І. Пирогова” (зі стрічкою).

Основні наукові праці: "Хирургия рецидивного нефролитиаза" (1984 р.); "Клиническая термодиагностика" (1991 р.); "Болезни мочевого пузыря у детей" (1992 р.); "Урология" - підручник для медичних вузів (1993 р.); "Предрак и ранние формы рака мочевого пузыря" (1994 р.); "Клиническая сексология и андрология" (1996 р.); "Цитокины, биологические и противоопухолевые свойства" (1998 р.); "Атлас - посібник з урології" у 3-х томах (2001 р.); "Health effect of Chernobyl аccident" (2003 p.);  "Проблема "аденомы простаты" -гиперплазии предстательной железы" (2004 р.); "Possible distinct molecular carcinogenic pathways for bladder cancer in Ukraine, before and after the Chernobyl disaster" (2004 p.); "Urinary bladder carcinogenesis after the Chernobyl accident in Ukraine (Molecular mechanisms)" (2004 p.); "Radionuclide  and Drug Therapy of  Multiple Bone Metastases in Patients with Prostate Cancer" (2005 p.).

 Додано:04.02.2013 Розмістив:
GoodWeb