! Сьогодні

     
НАМН України
Народився 18.10.1960 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю "урологія"; доктор медичних наук (1994), професор (2000), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007),  лауреат премії АМН України (2004), хірург вищої категорії, директор ДУ «Інституту урології НАМН України» (2011),  завідувач відділу рентген-ендоурологіїї та літотрипсії Інституту урології НАМН України (з 1998), завідувач кафедри урології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 2012).

Провідний вчений і кваліфікований фахівець у галузі урології, відомий як організатор і керівник нового напрямку в урології – розвитку онкоурології, а саме – діагностики та лікування раку передміхурової залози, хворих на передрак та різні форми раку сечового міхура в Україні. С.О. Возіановим розроблено і запроваджену в клінічну практику нові форми та методи лікування і діагностики захворювань нирок, сечокам’яної хвороби, черезшкірну пункцію кист нирок.

Під керівництвом С.О.Возіанова в інституті розпочалося широке впровадження та популяризація методів лапароскопічного, ендоскопічного та малоінвазивного лікування, проводяться чисельні науково-практичні конференції, майстер-класи з малоінвазивних методик лікування за участі зарубіжних спеціалістів, щорічні урологічні тижні та міжнародні школи урологів під егідою Європейської Асоціації  урологів.

Автор 315 наукових робіт, 41 книги (монографій, підручників, посібників та довідників), 44 патентів. Підготував 6 докторів та 27 кандидатів наук.

Голова спеціалізованої Вченої ради ДУ «Інститут урології НАМН України», спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата наук по спеціальності «урологія» ДУ «Інститут урології НАМН України», голова міжвідомчої проблемної комісії зі спеціальності «урологія», Президент Асоціації урологів України, член Європейської Асоціації Урологів та Міжнародного урологічного товариства, член редколегій ряду провідних фахових журналів, нагороджений Почесними грамотами Президії НАМН України (2011, 2015).

Основні наукові праці: «Клінічна сексологія та андрологія» (1996); «Справочник по онкологии» (2000); «Урологія» (2002); «Передміхурова залоза та її доброякісна гіперплазія» (2004); «Клінічна фізіологія нирок: навчальне видання» (2004); «Рак передміхурової залози» (2004); «Трансуретральна резекція передміхурової залози в лікуванні її доброякісної гіперплазії» (2005); «Урологічна симптоматика» (2005); «Урологія: підручник» (2005); «Клініко-фізіологічні основи реабілітації пацієнтів після аллотрансплантації нирки» (2006); «Перкутанна нефролітотрипсія в лікуванні коралоподібного нефролітіазу» (2006); «Трансуретральна резекція в лікуванні пухлин сечового міхура» (2007); «Синдром гострої ниркової недостатності у новонороджених» (2008); «Уретеролітіаз (урологічні аспекти)» (2007); «Невідкладна урологія: підручник» (2009); «Урология: учебник» (2009); «Інфекції в урології: навчальний посібник»(2009); «Сучасні можливості лікування ДГПЗ» (2009); «Синдромы нарушения функций мочевой системы при опухолях спинного мозга и позвоночника»(2010); «Сучасні методи діагностики та лікування ДГПЗ»(2010); «Рак нирки»(2011); «Рак передміхурової залози»(2011); «Урологія: підручник»(2011); «Оперативні втручання в онкоурології» (2012);«Ультразвуковая диагностика опухолей мочеполовой системы: руководство» (2013); Collect. monograph NCRM.chapter 5.3 «Health effects of the Chernobyl accident. Molecular mechanisms of the malignant transformation of urinary tract epithelium ifluence by chronic long term low dose ionizing radiat.expresure» (2016); підручник англійською мовою «Urology» (2016).


Служб.: 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 9-А, тел.: (044) 486-67-31; факс: (044) 486-65-89. E-mall: amnurol@ukr.net .Додано:08.05.2018 Розмістив:
GoodWeb