! Сьогодні

     
НАМН України
Народилася 04.05. 1950р., член - кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 28.12.2011 р. за спеціальністю “офтальмологія»; доктор медичних наук (1989р.), професор (1991р.), Заслужений лікар України (2001р.), лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (1988р.). Лікар-офтальмолог вищої категорії. Завідувачка оптичної лабораторії КМКЛ № 6 (1979-1980), зав. відділом мікрохірургії ока НДІ клінічної та експериментальної хірургії МОЗ України (1980-1987), зав. відділом мікрохірургії ока та професор кафедри офтальмології НМУ ім. О.О. Богомольця (1987-1995), директор Київського міського офтальмологічного центру КМКЛ №1 та зав. кафедри офтальмології ПВНЗ "Київський медичний університет" (1995-2014), зав. кафедри хірургічних хвороб ПВНЗ "Київський медичний університет" та науковий консультант Київського міського офтальмологічного центру КМКЛ №1 (з 2014 р.).

Відомий в Україні та за її межами учений у галузі практичної та теоретичної офтальмології, організатор і керівник провідного спеціалізованого офтальмологічного центру для надання комплексної висококваліфікованої медичної допомоги офтальмологічним хворим з гострими та хронiчними порушеннями зору, зокрема з офтальмологічними захворюваннями судинно-ендокринного походження. Внесла суттєвий вклад в розробку та впровадження методу інтраокулярної корекції в України, в теорію та практику лікування катаракти, глаукоми,. діабетичної ретинопатії, що є основними напрямами її наукової діяльності. Працюючи над вирішенням фундаментальних та прикладних проблем патології рогової оболонки, вона вперше в світі використовуючи метод променевого маркування, довела та обґрунтувала роль ендотеліальних клітин в прозорості рогівки в різних умовах та визначила механізми його відновлення.


Розробила та впровадила в клінічну практику цілу низку нових методів діагностики, медикаментозного та мікрохірургічного лікування захворювань органа зору, які спрямовані на відновлення та збереження зору, захищені 30 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами. Керівник клінічної частини міжнародного наукового проекту сумісно з Інститутом фізіології им.О.О.Богомольця «Вивченню механізмів ішемічного ушкодження зорового аналізатору та розробка методів нейроретинопротекції при нейродистрофічних захворюваннях органа зору». 

Автор понад 320 наукових робіт, у тому числі 5 монографій та 1 посібника. Підготувала 6 кандидатів наук.

Член підкомісії МОН України з питань реформування медичної вищої освіти, член спеціалізованої Вченої ради при НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, член Проблемної комісії з офтальмології НАМН та МОЗ України, член вченої ради Українського центру ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України, член Європейських товариств глаукоми, катарактальних та рефракційних хірургів, член Європейського товариства глаукоми та Президії Афро- Азіатського офтальмологічного товариства та співголова міжнаціональної експертної ради офтальмологів з проблем глаукоми, голова міжнародного освітнього проекту "Офтальмологія".

Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу "Офтальмологія", член редакційної ради науково-практичних видань "Клінічна офтальмологія", "Ендокринна хірургія" та "Архів офтальмології". 

Нагороджена почесними грамотами МОЗ України, почесними грамотами ГУОЗ та МЗ, почесними грамотами КМДА, Київського міського голови „Знаком пошани”, грамотами Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Київської православної церкви.

Основні наукові праці: «Роль заднего эпителия в процессе приживления нативной и криоконсервированной роговой оболочки при кератопластике» (1979), «Прогнозирование и предупреждение развития воспалительной реакции глаза после экстракции катаракты с имплантацией искусственного хрусталика» (1989), «Modified penetrating keratoplasty (PK) in the complicated cases of keratoconus and corneal diseases» (2000), «Prosterior vitrectomy in the combined surgery in patients with cataract and proliferative diabetic retinopathy» (2001), «Катаракта» (2002), «Ефективність нової технології формування опорно-рухової культі після видалення очного яблука з застосуванням комбінованого імплантату (віддалені результати)» (2004), «Спосіб лікування непроліферативної діабетичної ретинопатії» (2005), «Новий підхід в медикаментозній терапії первинної відкритокутової глаукоми з низьким тиском на основі застосування блокаторів кальцієвих каналів»(2006), «Роль прямой и непрямой нейропротекции в профилактике слепоты у больных глаукомой на фоне сахарного диабета» (2011), "Ультразвуковая диагностика в онкологии" (2013), "Межнациональное руководство по глаукоме: Диагностика и динамическое наблюдение за пациентами с глаукомой" (2013), "Цукровий діабет в практиці сімейного лікаря" (практичний посібник) (2013), "Межнациональное руководство по глаукоме. "Клиника глаукомы" (2016).


Служб.:
02091, м. Київ-091, Харківське шосе 121, Київський міський офтальмологічний центр, КМКЛ №1, тел. +380 (44) 560-89-92, тел./факс. +380(44) 562-50-97, E-mail: zveselovskaya@yahoo.com
01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9 ,
 ПВНЗ "Київський медичний університет", тел. (+38 044) 502-50-32; +38 (044) 234- 69-94; +38 (044) 560-89-92; Tel/Fax: (+38044) 234-99-92; +38 (044) 562-50-97. E-mail: info@kmu.edu.ua .Додано:15.06.2017 Розмістив:
GoodWeb