! Сьогодні

     
НАМН України
Народилася 06.02.1937 р., академік  Національної академії медичних наук  України, обрана  04.10.2002 р. за спеціальністю інфекційні хвороби, доктор медичних наук (1988  р.), професор (1990 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2000 р.),  Заслужений лікар України (2002 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України (2005 р.), завідувач кафедри інфекційних  хвороб Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України ( з 1989 р.).

Відомий учений-клініцист в галузі  інфекційної патології . Одним із головних напрямів її наукової діяльності  є вивчення патогенезу, особливостей клінічного перебігу та розробка нових методів  діагностики і лікування вірусних гепатитів, зокрема тих, що поєднуються з іншою патологією. Нею вивчено причини і механізми ураження органів черевної порожнини при вірусних гепатитах , що дозволило: обгрунтувати принципи етапного  лікування хворих на вірусний гепатит;  з'ясувати патогенетичний взаємозв'язок між особливостями перебігу гострих вірусних гепатитів і розвитком хронічних гепатитів. Проведено наукові дослідження механізмів ураження міокарду, центральної нервової системи, нирок та інших органів в різні стадії перенбігу дифтерії та розроблено нові підходи лікування. Зроблено значний внесок у вивчення особливостей перебігу менінгітів різної етіології, гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Автор 300 наукових публікацій, в тому числі фундаментальний трьохтомний підручник "Инфекционные и паразитарные болезни", 6 авторських свідоцтв. Підготувала 5 докторів та 14 кандидатів медичних наук, зараз під її керівництвом готуються до захисту ще 4 наукові  роботи на звання доктора та 3 - кандидата медичних наук.

Член Ученої ради МОЗ України, ВАК України, головний редактор журналу "Сучасні інфекції", член редколегій ряду наукових  профільних журналів.

Нагороджена медаллю "Ветеран труда", медаллю ім. акад. . М.Д. Стражеско "За заслуги в охране здоровья".

Основні наукові праці: "Теоретичні принципи комп'ютерної діагностики гострих вірусних гепатитів" (1998 р.);  "Некоторые особенности состояния иммунитета  больных вырусными гепатитами В + С, употребляющих наркотики" (1999 р.); "Ранняя диагностика дифтерийных полинейропатий" (1999 р.); "Інфекційні та   паразитарні хвороби" (2000 р., 2001 р., 2003 р. ). 


Служб.: Київ-010  , Центральна міська клінічна лікарня, корпус №8. Тел.: (044)  227-37-91



Додано:04.02.2013 Розмістив:
GoodWeb