! Сьогодні

     
НАМН України
Народився 21.08.1932 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 1994 р. за спеціальністю "патологічна фізіологія", член-кореспондент НАН України (1992), член-кореспондент РАМН (1986), доктор медичних наук (1971), професор (1984), двічі лауреат Державної премії України (1981, 1999), премії НАН України ім. О.О. Богомольця (1997), заслужений діяч науки і техніки України (2002), Директор ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", завідувач відділу клітинних та тканинних технологій Інституту, завідувач лабораторії патофізіології та імунології ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України".

Основні напрямки наукової діяльності зосереджені на розвитку в Україні нової перспективної і актуальної медико-біологічної дисципліни – регенеративної медицини, на дослідженні генетичних аспектів розвитку найбільш поширених захворювань, їх лікування та профілактики, на розробці, створенні і використанні нових молекулярно-генетичних, генно-клітинних біотехнологій в медицині. Велика увага в науковій роботі Г.М. Бутенка приділяється фундаментальним дослідженням біології стовбурових клітин, обґрунтуванню можливості їх використання в лікуванні захворювань серцево-судинної системи, нейродегенеративних захворювань, патологій опорно-рухового апарату, вікової патології, оцінці ризику біологічної безпеки використання нових технологій в регенеративній медицині. 

Автор понад 430 наукових праць, у т.ч. 5 монографій, 4 посібників, 1 підручника для вищих медичних закладів, 7 авторських свідоцтв. Підготував 2 доктора та 17 кандидатів наук.

Голова комісії з імунологічних лікарських засобів та продуктів генних технологій Державного фармакологічного центру МОЗ України, член правління наукових товариств з геронтології та геріатрії; з імунології, алергології та імунореабілітації; з патологічної фізіології; член редколегій 5 наукових журналів.

Основні наукові праці: "Активные механизмы нарушения функций в процессе старения» (1990); "Старение иммунной системы" (1998); "Остеопороз и иммунная система» (2002); "Возрастные изменения как предпосылка к возникновению возрастной патологии» (2002); "Генетические аспекты старения и возрастной патологии" (2008); «Long-term fate of grafted hippocampal neural progenitor cells following ischemic injury» (2014); «Effects of neural crest-derived multipotent stem cells on regeneration of an injured peripheral nerve in mice» (2015); «Plasticity of bone marrow-derived stromal cells at grafting onto neural tissue after ischemic injury in vitro» (2015); «Effect of transplantation of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells on the nervous tissue and behavioral responses in a mouse model of periventricular leukomalacia» (2015); «The rejuvenation of the immune system: physiological, cellular and molecular mechanisms» (2016). 


Служб.: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, каб. 76. ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України". Тел.: (+380) 44 432-99-83.Додано:19.10.2017 Розмістив:
GoodWeb