! Сьогодні

     

Склад комісії з прийняття та всебічного аналізу звітів 
наукових установ НАМН за 2013 рік

П.І.Б.

Звання, посада

1 Кундієв Юрій Ілліч академік, перший віце-президент НАМН, голова Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини
2 Цимбалюк Віталій Іванович академік, віце-президент НАМН, голова Наукової ради з клінічної медицини
3 Розенфельд Леонід Георгійович академік, перший заступник голови Наукової ради з клінічної медицини
4 Міхньов Володимир Анатолійович чл.-кор. НАМН, головний учений секретар
5 Лазоришинець Василь Васильович чл.-кор. НАМН, начальник лікувально-організаційного управління
6 Гульчій Олеся Петрівна професор, начальник науково-координаційного управління
7 Овсяннікова Людмила Михайлівна професор, заступник начальника науково-координаційного управління
8 Носач Олена Василівна к.мед.н., начальник відділу докторантури та аспірантури, наукової інформації та інтелектуальної власності
9 Медведовська Наталія Володимирівна д.мед.н., провідний науковий співробітник науково-координаційного управління
10 Мельник Галина Павлівна к.мед.н., старший науковий співробітник науково-координаційного управління
11 Решотка Ганна Яківна к.мед.н., старший науковий співробітник науково-координаційного управління
12 Моріна Галина Василівна провідний спеціаліст науково-координаційного управління
13 Бутенко Андрій Костянтинович д.мед.н., професор, начальник управління міжнародних наукових зв’язків
14 Величко Валентина Іванівна к.мед.н., старший науковий співробітник управління міжнародних наукових зв’язків
15 Петриченко Олександр Олександрович д.мед.н., заступник начальника лікувально-організаційного управління
16 Семенова Ольга Володимирівна к.мед.н., старший науковий співробітник управління міжнародних наукових зв’язків
17 Тураєва Наталія Михайлівна к.мед.н., старший науковий співробітник лікувально-організаційного управління
18 Наумова Любов Юріївна к.е.н., начальник фінансово-економічного управління
19 Руденко Тетяна Василівна начальник відділу кадрів
20 Гердлєжев Анатолій Миколайович заступник начальника відділу будівництва та експлуатації
21 Дубило Надія Юріївна головний спеціаліст

 
 -