! Сьогодні

     
Документи
18 травня 2012 р. президент Російської академії медичних наук, академік І.І. Дєдов та президент Національної академії медичних наук України, академік А.М. Сердюк, враховуючи зв’язки, що історично склалися між вченими обох країн, а також важливість інтеграції наукових потенціалів обох сторін і бажаючи розвивати взаємовигідну двосторонню співпрацю в пріоритетних галузях медичної науки і охорони здоров’я з метою подальшого прогресу медицини і поліпшення стану здоров’я населення обох країн підписали Меморандум про співпрацю в галузі медичної науки і охорони здоров’я.
 
Наукова співпраця в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься шляхом:
 
  • безпосередньої співпраці між науковими центрами та інститутами, що входять до структури обох академій, щодо реалізації спільних наукових проектів із вибраної тематики;
  • обміну науково-технічною і медичною інформацією, видання спільних публікацій, збірок і статей;
  • обміну вченими та фахівцями для реалізації спільних наукових досліджень, взаємного вивчення досвіду, читання лекцій і проведення семінарів, а також для участі у конгресах,
  • конференціях і симпозіумах;
  • сприяння у доступі дослідників до унікального устаткування, що є у академій, для проведення спільних наукових досліджень;
  • сприяння включенню сторін у число виконавців міжнародних проектів і програм, одержувачів міжнародних і національних грантів;
  • замовлених досліджень та наукових послуг на контрактній основі;
  • організації та проведення спільних наукових заходів;
  • сприяння у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових кадрів.
  • Академії погодилися з тим, що в ході співпраці в рамках цього Меморандуму пріоритет надаватиметься реалізації спільних наукових програм та дослідних тем/проектів силами і засобами наукових центрів та інститутів, що належать до їх структури, та визначених договорами, укладеними безпосередньо між науковими інститутами, що співпрацюють, і центрами обох академій.
 
Представники Російської академії медичних наук та Національної академії медичних наук України домовилися сприяти розширенню участі молодих вчених і фахівців у двосторонній науковій співпраці в галузі медико-біологічних наук.
 


GoodWeb